Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Sentimientos

Cảm xúc

Animales

Động vật

Deportes

Thể thao

Música

Âm nhạc

Oficina

Văn phòng

Bebidas

Đồ uống

Personas

Con người

Tiempo

Thời gian

Ambiente

Môi trường

Embalaje

Bao bì

Herramientas

Công cụ

Tráfico

Giao thông

Frutas

Trái cây (hoa quả)

Ocio

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Ejército

Quân sự

Ropa

Quần áo

Comunicación

Thông tin liên lạc

Tecnología

Công nghệ

Apartamento

Căn hộ

Comida

Thực phẩm (lương thực)

Ocupaciones

Nghề nghiệp

Verduras

Rau

Objetos

Đồ vật (vật thể)

Educación

Giáo dục

Cuerpo

Thân thể

Naturaleza

Thiên nhiên

Finanzas

Tài chính

Muebles

Đồ nội thất

Religión

Tôn Giáo

Plantas

Thực vật

Términos abstractos

Thuật ngữ trừu tượng

Aparatos de cocina

Thiết bị nhà bếp

Materiales

Vật liệu

Salud

Y tế (sức khỏe)

Coche

Xe hơi

Artes

Nghệ thuật

Ciudad

Thành phố

Tiempo

Thời tiết

Compras

Mua sắm

Arquitectura

Kiến trúc

Animales grandes

Động vật lớn

Animales pequeños

Động vật nhỏ