Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Følelser

Cảm xúc

Dyr

Động vật

Idrett

Thể thao

Musikk

Âm nhạc

Kontor

Văn phòng

Drikke

Đồ uống

Mennesker

Con người

Tid

Thời gian

Miljø

Môi trường

Emballasje

Bao bì

Verktøy

Công cụ

Trafikk

Giao thông

Frukt

Trái cây (hoa quả)

Fritid

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Militær

Quân sự

Klær

Quần áo

Kommunikasjon

Thông tin liên lạc

Teknikk

Công nghệ

Leilighet

Căn hộ

Mat

Thực phẩm (lương thực)

Yrker

Nghề nghiệp

Grønnsaker

Rau

Objekter

Đồ vật (vật thể)

Utdanning

Giáo dục

Kroppen

Thân thể

Natur

Thiên nhiên

Økonomi

Tài chính

Møbler

Đồ nội thất

Religion

Tôn Giáo

Planter

Thực vật

Abstrakte termer

Thuật ngữ trừu tượng

Kjøkkenutstyr

Thiết bị nhà bếp

Materialer

Vật liệu

Helse

Y tế (sức khỏe)

Bil

Xe hơi

Kunst

Nghệ thuật

By

Thành phố

Vær

Thời tiết

Shopping

Mua sắm

Arkitektur

Kiến trúc

Store dyr

Động vật lớn

Små dyr

Động vật nhỏ