Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Občutki

Cảm xúc

Živali

Động vật

Šport

Thể thao

Glasba

Âm nhạc

Pisarna

Văn phòng

Pijače

Đồ uống

Ljudje

Con người

Čas

Thời gian

Okolje

Môi trường

Embalaža

Bao bì

Orodja

Công cụ

Promet

Giao thông

Sadje

Trái cây (hoa quả)

Prosti čas

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Vojska

Quân sự

Oblačila

Quần áo

Komunikacija

Thông tin liên lạc

Tehnologija

Công nghệ

Stanovanje

Căn hộ

Hrana

Thực phẩm (lương thực)

Poklici

Nghề nghiệp

Zelenjava

Rau

Predmeti

Đồ vật (vật thể)

Izobraževanje

Giáo dục

Telo

Thân thể

Narava

Thiên nhiên

Finance

Tài chính

Pohištvo

Đồ nội thất

Vera

Tôn Giáo

Rastline

Thực vật

Abstraktno

Thuật ngữ trừu tượng

Kuhinjski aparati

Thiết bị nhà bếp

Materiali

Vật liệu

Zdravje

Y tế (sức khỏe)

Avto

Xe hơi

Umetnost

Nghệ thuật

Mesto

Thành phố

Vreme

Thời tiết

Nakupovanje

Mua sắm

Arhitektura

Kiến trúc

Velike živali

Động vật lớn

Male živali

Động vật nhỏ