Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Sentiments

Cảm xúc

Animaux

Động vật

Sport

Thể thao

Musique

Âm nhạc

Bureau

Văn phòng

Boissons

Đồ uống

Personnes

Con người

Temps

Thời gian

Environnement

Môi trường

Conditionnement

Bao bì

Outils

Công cụ

Trafic

Giao thông

Fruits

Trái cây (hoa quả)

Loisirs

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Militaire

Quân sự

Vêtements

Quần áo

Communication

Thông tin liên lạc

Technologie

Công nghệ

Habitat

Căn hộ

Nourriture

Thực phẩm (lương thực)

Professions

Nghề nghiệp

Légumes

Rau

Objets

Đồ vật (vật thể)

Formation

Giáo dục

Corps humain

Thân thể

Nature

Thiên nhiên

Finances

Tài chính

Meubles

Đồ nội thất

Religion

Tôn Giáo

Plantes

Thực vật

Termes abstraits

Thuật ngữ trừu tượng

Ustensiles de cuisine

Thiết bị nhà bếp

Matériaux

Vật liệu

Santé

Y tế (sức khỏe)

Voiture

Xe hơi

Arts

Nghệ thuật

Ville

Thành phố

Météo

Thời tiết

Shopping

Mua sắm

Architecture

Kiến trúc

Grands animaux

Động vật lớn

Petits animaux

Động vật nhỏ