Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Sentiments

Cảm xúc

Animals

Động vật

Esports

Thể thao

Música

Âm nhạc

Oficina

Văn phòng

Begudes

Đồ uống

Persones

Con người

Temps

Thời gian

Ambient

Môi trường

Embalatge

Bao bì

Eines

Công cụ

Trànsit

Giao thông

Fruites

Trái cây (hoa quả)

Oci

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Exèrcit

Quân sự

Roba

Quần áo

Comunicació

Thông tin liên lạc

Tecnologia

Công nghệ

Apartament

Căn hộ

Menjar

Thực phẩm (lương thực)

Ocupacions

Nghề nghiệp

Verdures

Rau

Objectes

Đồ vật (vật thể)

Educació

Giáo dục

Cos

Thân thể

Naturalesa

Thiên nhiên

Finances

Tài chính

Mobles

Đồ nội thất

Religió

Tôn Giáo

Plantes

Thực vật

Termes abstractes

Thuật ngữ trừu tượng

Aparells de cuina

Thiết bị nhà bếp

Materials

Vật liệu

Salut

Y tế (sức khỏe)

Cotxe

Xe hơi

Arts

Nghệ thuật

Ciutat

Thành phố

Temps

Thời tiết

Compres

Mua sắm

Arquitectura

Kiến trúc

Animals grans

Động vật lớn

Animals petits

Động vật nhỏ