Từ vựng

Chọn chuyên mục bạn muốn học

Quay lại

Gefühle

Cảm xúc

Tiere

Động vật

Sport

Thể thao

Musik

Âm nhạc

Büro

Văn phòng

Getränke

Đồ uống

Menschen

Con người

Zeit

Thời gian

Umwelt

Môi trường

Verpackung

Bao bì

Werkzeuge

Công cụ

Verkehr

Giao thông

Früchte

Trái cây (hoa quả)

Freizeit

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Militär

Quân sự

Kleidung

Quần áo

Kommunikation

Thông tin liên lạc

Technik

Công nghệ

Wohnung

Căn hộ

Essen

Thực phẩm (lương thực)

Berufe

Nghề nghiệp

Gemüse

Rau

Gegenstände

Đồ vật (vật thể)

Bildung

Giáo dục

Körper

Thân thể

Natur

Thiên nhiên

Finanzen

Tài chính

Möbel

Đồ nội thất

Religion

Tôn Giáo

Pflanzen

Thực vật

Abstrakta

Thuật ngữ trừu tượng

Küchengeräte

Thiết bị nhà bếp

Materialien

Vật liệu

Gesundheit

Y tế (sức khỏe)

Auto

Xe hơi

Künste

Nghệ thuật

Stadt

Thành phố

Wetter

Thời tiết

Einkauf

Mua sắm

Architektur

Kiến trúc

Große Tiere

Động vật lớn

Kleine Tiere

Động vật nhỏ