Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Sentimentos

Cảm xúc

Animais

Động vật

Desportos

Thể thao

Música

Âm nhạc

Escritório

Văn phòng

Bebidas

Đồ uống

Pessoas

Con người

Tempo

Thời gian

Ambiente

Môi trường

Embalagem

Bao bì

Ferramentas

Công cụ

Tráfego

Giao thông

Frutas

Trái cây (hoa quả)

Lazer

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Militar

Quân sự

Roupa

Quần áo

Comunicação

Thông tin liên lạc

Tecnologia

Công nghệ

Alojamento

Căn hộ

Alimentação

Thực phẩm (lương thực)

Profissões

Nghề nghiệp

Legumes

Rau

Objetos

Đồ vật (vật thể)

Educação

Giáo dục

Corpo

Thân thể

Natureza

Thiên nhiên

Finanças

Tài chính

Mobiliário

Đồ nội thất

Religião

Tôn Giáo

Plantas

Thực vật

Termos abstratos

Thuật ngữ trừu tượng

Aparelhos de cozinha

Thiết bị nhà bếp

Materiais

Vật liệu

Saúde

Y tế (sức khỏe)

Carro

Xe hơi

Artes

Nghệ thuật

Cidade

Thành phố

Meteorologia

Thời tiết

Compras

Mua sắm

Arquitetura

Kiến trúc

Animais de grande porte

Động vật lớn

Pequenos animais

Động vật nhỏ