Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Pocity

Cảm xúc

Zvieratá

Động vật

Šport

Thể thao

Hudba

Âm nhạc

Kancelária

Văn phòng

Nápoje

Đồ uống

Ľudia

Con người

Čas

Thời gian

Životné prostredie

Môi trường

Obal

Bao bì

Nástroje

Công cụ

Doprava

Giao thông

Ovocie

Trái cây (hoa quả)

Voľný čas

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Armáda

Quân sự

Odev

Quần áo

Komunikácia

Thông tin liên lạc

Technika

Công nghệ

Byt

Căn hộ

Jedlo

Thực phẩm (lương thực)

Povolania

Nghề nghiệp

Zelenina

Rau

Predmety

Đồ vật (vật thể)

Vzdelanie

Giáo dục

Telo

Thân thể

Príroda

Thiên nhiên

Financie

Tài chính

Nábytok

Đồ nội thất

Náboženstvo

Tôn Giáo

Rastliny

Thực vật

Abstraktné pojmy

Thuật ngữ trừu tượng

Kuchynské spotrebiče

Thiết bị nhà bếp

Materiály

Vật liệu

Zdravie

Y tế (sức khỏe)

Auto

Xe hơi

Umenie

Nghệ thuật

Mesto

Thành phố

Počasie

Thời tiết

Nakupovanie

Mua sắm

Architektúra

Kiến trúc

Veľké zvieratá

Động vật lớn

Malé zvieratá

Động vật nhỏ