Learn languages! คลิกที่ภาพ

Cảm xúc

ความรู้สึก

Động vật

สัตว์

Thể thao

กีฬา

Âm nhạc

เพลง

Văn phòng

สำนักงาน

Đồ uống

เครื่องดื่ม

Con người

คน

Thời gian

เวลา

Môi trường

สิ่งแวดล้อม

Bao bì

บรรจุภัณฑ์

Công cụ

เครื่องมือ

Giao thông

การจราจร

Trái cây (hoa quả)

ผลไม้

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

เวลาว่าง

Quân sự

ทหาร

Quần áo

เสื้อผ้า

Thông tin liên lạc

การสื่อสาร

Công nghệ

เทคโนโลยี

Căn hộ

อพาร์ทเม้นต์

Thực phẩm (lương thực)

อาหาร

Nghề nghiệp

อาชีพ

Rau

ผัก

Đồ vật (vật thể)

วัตถุ

Giáo dục

การศึกษา

Thân thể

ร่างกาย

Thiên nhiên

ธรรมชาติ

Tài chính

การเงิน

Đồ nội thất

เฟอร์นิเจอร์

Tôn Giáo

ศาสนา

Thực vật

พืช

Thuật ngữ trừu tượng

ศัพท์นามธรรม

Thiết bị nhà bếp

เครื่องใช้ในครัว

Vật liệu

วัสดุ

Y tế (sức khỏe)

สุขภาพ

Xe hơi

รถ

Nghệ thuật

ศิลปะ

Thành phố

เมือง

Thời tiết

สภาพอากาศ

Mua sắm

ช้อปปิ้ง

Kiến trúc

สถาปัตยกรรม

Động vật lớn

สัตว์ใหญ่

Động vật nhỏ

สัตว์ขนาดเล็ก