Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Känslor

Cảm xúc

Djur

Động vật

Sport

Thể thao

Musik

Âm nhạc

Kontor

Văn phòng

Drycker

Đồ uống

Människor

Con người

Tid

Thời gian

Miljö

Môi trường

Förpackning

Bao bì

Verktyg

Công cụ

Trafik

Giao thông

Frukt

Trái cây (hoa quả)

Fritid

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Militärt

Quân sự

Kläder

Quần áo

Kommunikation

Thông tin liên lạc

Teknik

Công nghệ

Lägenhet

Căn hộ

Mat

Thực phẩm (lương thực)

Yrken

Nghề nghiệp

Grönsaker

Rau

Saker

Đồ vật (vật thể)

Utbildning

Giáo dục

Kroppen

Thân thể

Natur

Thiên nhiên

Ekonomi

Tài chính

Möbler

Đồ nội thất

Religion

Tôn Giáo

Växter

Thực vật

Abstrakt

Thuật ngữ trừu tượng

Köksapparater

Thiết bị nhà bếp

Material

Vật liệu

Hälsa

Y tế (sức khỏe)

Bil

Xe hơi

Konst

Nghệ thuật

Stad

Thành phố

Väder

Thời tiết

Shopping

Mua sắm

Arkitektur

Kiến trúc

Stora djur

Động vật lớn

Små djur

Động vật nhỏ