Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Osjećaji

Cảm xúc

Životinje

Động vật

Sport

Thể thao

Muzika

Âm nhạc

Kancelarija

Văn phòng

Piće

Đồ uống

Ljudi

Con người

Vrijeme

Thời gian

Životna okolina

Môi trường

Pakovanje

Bao bì

Alat

Công cụ

Saobraćaj

Giao thông

Voće

Trái cây (hoa quả)

Slobodno vrijeme

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Vojska

Quân sự

Odjeća

Quần áo

Komunikacija

Thông tin liên lạc

Tehnikа

Công nghệ

Stan

Căn hộ

Hrana

Thực phẩm (lương thực)

Zanimanja

Nghề nghiệp

Povrće

Rau

Predmeti

Đồ vật (vật thể)

Obrazovanje

Giáo dục

Tijelo

Thân thể

Priroda

Thiên nhiên

Finansije

Tài chính

Namještaj

Đồ nội thất

Vjera

Tôn Giáo

Biljke

Thực vật

Apstraktni pojmovi

Thuật ngữ trừu tượng

Kuhinjski uređaji

Thiết bị nhà bếp

Materijali

Vật liệu

Zdravlje

Y tế (sức khỏe)

Automobil

Xe hơi

Umjetnosti

Nghệ thuật

Grad

Thành phố

Vrijeme

Thời tiết

Kupovina

Mua sắm

Arhitektura

Kiến trúc

Velike životinje

Động vật lớn

Male životinje

Động vật nhỏ