Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Gevoelens

Cảm xúc

Diere

Động vật

Sport

Thể thao

Musiek

Âm nhạc

Kantoor

Văn phòng

Drankies

Đồ uống

Mense

Con người

Tyd

Thời gian

Omgewing

Môi trường

Verpakking

Bao bì

Gereedskap

Công cụ

Verkeer

Giao thông

Vrugte

Trái cây (hoa quả)

Ontspanning

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Weermag

Quân sự

Klere

Quần áo

Kommunikasie

Thông tin liên lạc

Tegnologie

Công nghệ

Woonstel

Căn hộ

Voedsel

Thực phẩm (lương thực)

Beroepe

Nghề nghiệp

Groente

Rau

Voorwerpe

Đồ vật (vật thể)

Onderrig

Giáo dục

Liggaam

Thân thể

Natuur

Thiên nhiên

Finansies

Tài chính

Meubels

Đồ nội thất

Geloof

Tôn Giáo

Plante

Thực vật

Abstrakte terme

Thuật ngữ trừu tượng

Kombuistoestelle

Thiết bị nhà bếp

Materiale

Vật liệu

Gesondheid

Y tế (sức khỏe)

Motor

Xe hơi

Kuns

Nghệ thuật

Stad

Thành phố

Weer

Thời tiết

Inkopies

Mua sắm

Argitektuur

Kiến trúc

Groot diere

Động vật lớn

Klein diere

Động vật nhỏ