Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Følelser

Cảm xúc

Dyr

Động vật

Sport

Thể thao

Musik

Âm nhạc

Kontor

Văn phòng

Drikkevarer

Đồ uống

Folk

Con người

Tid

Thời gian

Miljø

Môi trường

Emballage

Bao bì

Værktøj

Công cụ

Trafik

Giao thông

Frugter

Trái cây (hoa quả)

Fritid

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Militær

Quân sự

Tøj

Quần áo

Kommunikation

Thông tin liên lạc

Teknologi

Công nghệ

Lejlighed

Căn hộ

Mad

Thực phẩm (lương thực)

Erhverv

Nghề nghiệp

Grøntsager

Rau

Genstande

Đồ vật (vật thể)

Uddannelse

Giáo dục

Krop

Thân thể

Natur

Thiên nhiên

Økonomi

Tài chính

Møbler

Đồ nội thất

Religion

Tôn Giáo

Planter

Thực vật

Abstrakte begreber

Thuật ngữ trừu tượng

Køkkenredskaber

Thiết bị nhà bếp

Materialer

Vật liệu

Sundhed

Y tế (sức khỏe)

Bil

Xe hơi

Kunst

Nghệ thuật

By

Thành phố

Vejr

Thời tiết

Shopping

Mua sắm

Arkitektur

Kiến trúc

Store dyr

Động vật lớn

Små dyr

Động vật nhỏ