Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Uczucia

Cảm xúc

Zwierzęta

Động vật

Sport

Thể thao

Muzyka

Âm nhạc

Biuro

Văn phòng

Napoje

Đồ uống

Ludzie

Con người

Czas

Thời gian

Środowisko

Môi trường

Opakowanie

Bao bì

Narzędzia

Công cụ

Ruch

Giao thông

Owoce

Trái cây (hoa quả)

Rozrywka

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Wojsko

Quân sự

Odzież

Quần áo

Komunikacja

Thông tin liên lạc

Technika

Công nghệ

Mieszkanie

Căn hộ

Żywność

Thực phẩm (lương thực)

Zawody

Nghề nghiệp

Warzywa

Rau

Obiekty

Đồ vật (vật thể)

Edukacja

Giáo dục

Ciało

Thân thể

Natura

Thiên nhiên

Finanse

Tài chính

Meble

Đồ nội thất

Religia

Tôn Giáo

Rośliny

Thực vật

Pojęcia abstrakcyjne

Thuật ngữ trừu tượng

Sprzęt kuchenny

Thiết bị nhà bếp

Materiały

Vật liệu

Zdrowie

Y tế (sức khỏe)

Samochód

Xe hơi

Sztuka

Nghệ thuật

Miasto

Thành phố

Pogoda

Thời tiết

Zakupy

Mua sắm

Architektura

Kiến trúc

Wielkie zwierzęta

Động vật lớn

Małe zwierzęta

Động vật nhỏ