Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Gevoelens

Cảm xúc

Dieren

Động vật

Sport

Thể thao

Muziek

Âm nhạc

Kantoor

Văn phòng

Dranken

Đồ uống

Mensen

Con người

Tijd

Thời gian

Omgeving

Môi trường

Verpakking

Bao bì

Gereedschap

Công cụ

Verkeer

Giao thông

Fruit

Trái cây (hoa quả)

Vrije tijd

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Militair

Quân sự

Kleding

Quần áo

Communicatie

Thông tin liên lạc

Technologie

Công nghệ

Appartement

Căn hộ

Voedsel

Thực phẩm (lương thực)

Beroepen

Nghề nghiệp

Groenten

Rau

Objecten

Đồ vật (vật thể)

Onderwijs

Giáo dục

Lichaam

Thân thể

Natuur

Thiên nhiên

Financiën

Tài chính

Meubilair

Đồ nội thất

Religie

Tôn Giáo

Planten

Thực vật

Abstracte termen

Thuật ngữ trừu tượng

Keukenapparatuur

Thiết bị nhà bếp

Materialen

Vật liệu

Gezondheid

Y tế (sức khỏe)

Auto

Xe hơi

Kunst

Nghệ thuật

Stad

Thành phố

Weer

Thời tiết

Winkelen

Mua sắm

Architectuur

Kiến trúc

Grote dieren

Động vật lớn

Kleine dieren

Động vật nhỏ