אוצר מילים

Choose the category you want to learn

תחזור

bhāvanā

भावना

bhāvanā
‫רגשות

prāṇī

प्राणी

prāṇī
‫בעלי חיים

khēḷa

खेळ

khēḷa
‫ספורט

saṅgīta

संगीत

saṅgīta
‫מוסיקה

kāryālaya

कार्यालय

kāryālaya
‫משרד

pēya

पेय

pēya
‫משקאות

lōka

लोक

lōka
‫אנשים

vēḷa

वेळ

vēḷa
‫זמן

paryāvaraṇa

पर्यावरण

paryāvaraṇa
‫סביבה

pĕkējiṅga

पॅकेजिंग

pĕkējiṅga
‫אריזות

upakaraṇa

उपकरण

upakaraṇa
‫כלים

rahadārī

रहदारी

rahadārī
‫תנועה

phaḷē

फळे

phaḷē
‫פירות

ārāma

आराम

ārāma
‫פנאי

sain'ya

सैन्य

sain'ya
‫צבא

kapaḍē

कपडे

kapaḍē
‫לבוש

samparka

संपर्क

samparka
‫תקשורת

tantrajñāna

तंत्रज्ञान

tantrajñāna
‫טכנולוגיה

sadanikā

सदनिका

sadanikā
‫דירה

anna

अन्न

anna
‫מזון

vyavasāya

व्यवसाय

vyavasāya
‫מקצועות

bhājīpālā

भाजीपाला

bhājīpālā
‫ירקות

vastū

वस्तू

vastū
‫חפצים

śikṣaṇa

शिक्षण

śikṣaṇa
‫השכלה

śarīra

शरीर

śarīra
‫גוף

nisarga

निसर्ग

nisarga
‫טבע

ārthika

आर्थिक

ārthika
‫כספים

pharnicara

फर्निचर

pharnicara
‫רהיטים

dharma

धर्म

dharma
‫דת

vanaspatī

वनस्पती

vanaspatī
‫צמחים

sārānśita san̄jñā

सारांशित संज्ञा

sārānśita san̄jñā
‫מונחים מופשטים

svayampākaghara sādhanē

स्वयंपाकघर साधने

svayampākaghara sādhanē
‫מכשירי מטבח

sādhanasāmagrī

साधनसामग्री

sādhanasāmagrī
‫חומרים

ārōgya

आरोग्य

ārōgya
‫בריאות

gāḍī

गाडी

gāḍī
‫מכונית

kalā

कला

kalā
‫אומנות

śahara

शहर

śahara
‫עיר

havāmāna

हवामान

havāmāna
‫מזג אויר

kharēdī

खरेदी

kharēdī
‫קניות

vāstukalā

वास्तुकला

vāstukalā
‫ארכיטקטורה

mōṭhē prāṇī

मोठे प्राणी

mōṭhē prāṇī
‫בעלי חיים גדולים

lahāna prāṇī

लहान प्राणी

lahāna prāṇī
‫בעלי חיים קטנים