אוצר מילים

Choose the category you want to learn

תחזור

Sentiments

‫רגשות

Animaux

‫בעלי חיים

Sport

‫ספורט

Musique

‫מוסיקה

Bureau

‫משרד

Boissons

‫משקאות

Personnes

‫אנשים

Temps

‫זמן

Environnement

‫סביבה

Conditionnement

‫אריזות

Outils

‫כלים

Trafic

‫תנועה

Fruits

‫פירות

Loisirs

‫פנאי

Militaire

‫צבא

Vêtements

‫לבוש

Communication

‫תקשורת

Technologie

‫טכנולוגיה

Habitat

‫דירה

Nourriture

‫מזון

Professions

‫מקצועות

Légumes

‫ירקות

Objets

‫חפצים

Formation

‫השכלה

Corps humain

‫גוף

Nature

‫טבע

Finances

‫כספים

Meubles

‫רהיטים

Religion

‫דת

Plantes

‫צמחים

Termes abstraits

‫מונחים מופשטים

Ustensiles de cuisine

‫מכשירי מטבח

Matériaux

‫חומרים

Santé

‫בריאות

Voiture

‫מכונית

Arts

‫אומנות

Ville

‫עיר

Météo

‫מזג אויר

Shopping

‫קניות

Architecture

‫ארכיטקטורה

Grands animaux

‫בעלי חיים גדולים

Petits animaux

‫בעלי חיים קטנים