אוצר מילים

בחר את הקטגוריה שאתה רוצה ללמוד

תחזור

Gevoelens

‫רגשות

Diere

‫בעלי חיים

Sport

‫ספורט

Musiek

‫מוסיקה

Kantoor

‫משרד

Drankies

‫משקאות

Mense

‫אנשים

Tyd

‫זמן

Omgewing

‫סביבה

Verpakking

‫אריזות

Gereedskap

‫כלים

Verkeer

‫תנועה

Vrugte

‫פירות

Ontspanning

‫פנאי

Weermag

‫צבא

Klere

‫לבוש

Kommunikasie

‫תקשורת

Tegnologie

‫טכנולוגיה

Woonstel

‫דירה

Voedsel

‫מזון

Beroepe

‫מקצועות

Groente

‫ירקות

Voorwerpe

‫חפצים

Onderrig

‫השכלה

Liggaam

‫גוף

Natuur

‫טבע

Finansies

‫כספים

Meubels

‫רהיטים

Geloof

‫דת

Plante

‫צמחים

Abstrakte terme

‫מונחים מופשטים

Kombuistoestelle

‫מכשירי מטבח

Materiale

‫חומרים

Gesondheid

‫בריאות

Motor

‫מכונית

Kuns

‫אומנות

Stad

‫עיר

Weer

‫מזג אויר

Inkopies

‫קניות

Argitektuur

‫ארכיטקטורה

Groot diere

‫בעלי חיים גדולים

Klein diere

‫בעלי חיים קטנים