אוצר מילים

בחר את הקטגוריה שאתה רוצה ללמוד

תחזור

Duygular

‫רגשות

Hayvanlar

‫בעלי חיים

Spor

‫ספורט

Müzik

‫מוסיקה

Ofis

‫משרד

İçkiler

‫משקאות

İnsanlar

‫אנשים

Zaman

‫זמן

Çevre

‫סביבה

Paketleme

‫אריזות

Araçlar

‫כלים

Trafik

‫תנועה

Meyveler

‫פירות

Boş vakıt

‫פנאי

Askeri

‫צבא

Giyim

‫לבוש

İletişim

‫תקשורת

Teknoloji

‫טכנולוגיה

Daire

‫דירה

Gıda

‫מזון

Meslekler

‫מקצועות

Sebze

‫ירקות

Nesneler

‫חפצים

Eğitim

‫השכלה

Vücut

‫גוף

Doğa

‫טבע

Finans

‫כספים

Mobilya

‫רהיטים

Din

‫דת

Bitkiler

‫צמחים

Soyut terimler

‫מונחים מופשטים

Mutfak aletleri

‫מכשירי מטבח

Malzemeler

‫חומרים

Sağlık

‫בריאות

Araba

‫מכונית

Sanat

‫אומנות

Şehir

‫עיר

Hava

‫מזג אויר

Alışveriş

‫קניות

Mimari

‫ארכיטקטורה

Büyük hayvanlar

‫בעלי חיים גדולים

Küçük hayvanlar

‫בעלי חיים קטנים