אוצר מילים

Choose the category you want to learn

תחזור

Perasaan

‫רגשות

Hewan

‫בעלי חיים

Olahraga

‫ספורט

Musik

‫מוסיקה

Kantor

‫משרד

Minuman

‫משקאות

Orang-orang

‫אנשים

Waktu

‫זמן

Lingkungan

‫סביבה

Pengemasan

‫אריזות

Alat

‫כלים

Lalu lintas

‫תנועה

Buah-buahan

‫פירות

Waktu luang

‫פנאי

Militer

‫צבא

Pakaian

‫לבוש

Komunikasi

‫תקשורת

Teknologi

‫טכנולוגיה

Apartemen

‫דירה

Makanan

‫מזון

Pekerjaan

‫מקצועות

Sayur-sayuran

‫ירקות

Objek

‫חפצים

Pendidikan

‫השכלה

Tubuh

‫גוף

Alam

‫טבע

Keuangan

‫כספים

Mebel

‫רהיטים

Agama

‫דת

Tanaman

‫צמחים

Hal-hal abstrak

‫מונחים מופשטים

Peralatan dapur

‫מכשירי מטבח

Bahan

‫חומרים

Kesehatan

‫בריאות

Mobil

‫מכונית

Seni

‫אומנות

Kota

‫עיר

Cuaca

‫מזג אויר

Belanja

‫קניות

Arsitektur

‫ארכיטקטורה

Hewan besar

‫בעלי חיים גדולים

Hewan kecil

‫בעלי חיים קטנים

תחזור