Learn languages! ‫לחץ על תמונה!‬

Cảm xúc

‫רגשות‬

Động vật

‫בעלי חיים‬

Thể thao

‫ספורט‬

Âm nhạc

‫מוסיקה‬

Văn phòng

‫משרד‬

Đồ uống

‫משקאות‬

Con người

‫אנשים‬

Thời gian

‫זמן‬

Môi trường

‫סביבה‬

Bao bì

‫אריזות‬

Công cụ

‫כלים‬

Giao thông

‫תנועה‬

Trái cây (hoa quả)

‫פירות‬

Quân sự

‫צבא‬

Quần áo

‫לבוש‬

Thông tin liên lạc

‫תקשורת‬

Công nghệ

‫טכנולוגיה‬

Căn hộ

‫דירה‬

Nghề nghiệp

‫מקצועות‬

Rau

‫ירקות‬

Đồ vật (vật thể)

‫חפצים‬

Giáo dục

‫השכלה‬

Thân thể

‫גוף‬

Thiên nhiên

‫טבע‬

Tài chính

‫כספים‬

Đồ nội thất

‫רהיטים‬

Tôn Giáo

‫דת‬

Thực vật

‫צמחים‬

Thuật ngữ trừu tượng

‫מונחים מופשטים‬

Thiết bị nhà bếp

‫מכשירי מטבח‬

Vật liệu

‫חומרים‬

Y tế (sức khỏe)

‫בריאות‬

Xe hơi

‫מכונית‬

Nghệ thuật

‫אומנות‬

Thành phố

‫עיר‬

Thời tiết

‫מזג אויר‬

Mua sắm

‫קניות‬

Kiến trúc

‫ארכיטקטורה‬

Động vật lớn

‫בעלי חיים גדולים‬

Động vật nhỏ

‫בעלי חיים קטנים‬