אוצר מילים

בחר את הקטגוריה שאתה רוצה ללמוד

תחזור

Uczucia

‫רגשות

Zwierzęta

‫בעלי חיים

Sport

‫ספורט

Muzyka

‫מוסיקה

Biuro

‫משרד

Napoje

‫משקאות

Ludzie

‫אנשים

Czas

‫זמן

Środowisko

‫סביבה

Opakowanie

‫אריזות

Narzędzia

‫כלים

Ruch

‫תנועה

Owoce

‫פירות

Rozrywka

‫פנאי

Wojsko

‫צבא

Odzież

‫לבוש

Komunikacja

‫תקשורת

Technika

‫טכנולוגיה

Mieszkanie

‫דירה

Żywność

‫מזון

Zawody

‫מקצועות

Warzywa

‫ירקות

Obiekty

‫חפצים

Edukacja

‫השכלה

Ciało

‫גוף

Natura

‫טבע

Finanse

‫כספים

Meble

‫רהיטים

Religia

‫דת

Rośliny

‫צמחים

Pojęcia abstrakcyjne

‫מונחים מופשטים

Sprzęt kuchenny

‫מכשירי מטבח

Materiały

‫חומרים

Zdrowie

‫בריאות

Samochód

‫מכונית

Sztuka

‫אומנות

Miasto

‫עיר

Pogoda

‫מזג אויר

Zakupy

‫קניות

Architektura

‫ארכיטקטורה

Wielkie zwierzęta

‫בעלי חיים גדולים

Małe zwierzęta

‫בעלי חיים קטנים