אוצר מילים

בחר את הקטגוריה שאתה רוצה ללמוד

תחזור

Sentimente

‫רגשות

Animale

‫בעלי חיים

Sporturi

‫ספורט

Muzică

‫מוסיקה

Birou

‫משרד

Băuturi

‫משקאות

Oameni

‫אנשים

Timp

‫זמן

Mediu

‫סביבה

Ambalaj

‫אריזות

Unelte

‫כלים

Trafic

‫תנועה

Fructe

‫פירות

Timp liber

‫פנאי

Militar

‫צבא

Îmbrăcăminte

‫לבוש

Comunicare

‫תקשורת

Tehnologie

‫טכנולוגיה

Apartament

‫דירה

Alimente

‫מזון

Ocupaţii

‫מקצועות

Legume

‫ירקות

Obiecte

‫חפצים

Educaţie

‫השכלה

Corp

‫גוף

Natură

‫טבע

Finanţe

‫כספים

Mobilier

‫רהיטים

Religie

‫דת

Plante

‫צמחים

Termeni abstracţi

‫מונחים מופשטים

Electrocasnice de bucătărie

‫מכשירי מטבח

Materiale

‫חומרים

Sănătate

‫בריאות

Maşină

‫מכונית

Arte

‫אומנות

Oraş

‫עיר

Vreme

‫מזג אויר

Cumpărături

‫קניות

Arhitectură

‫ארכיטקטורה

Animale mari

‫בעלי חיים גדולים

Animale mici

‫בעלי חיים קטנים