אוצר מילים

Choose the category you want to learn

תחזור

Pačucci

Пачуцці

Pačucci
‫רגשות

Žyvioly

Жывёлы

Žyvioly
‫בעלי חיים

Sport

Спорт

Sport
‫ספורט

Muzyka

Музыка

Muzyka
‫מוסיקה

Ofis

Офіс

Ofis
‫משרד

Napoi

Напоі

Napoi
‫משקאות

Liudzi

Людзі

Liudzi
‫אנשים

Čas

Час

Čas
‫זמן

Navakoĺnaje asiaroddzie

Навакольнае асяроддзе

Navakoĺnaje asiaroddzie
‫סביבה

Upakoŭka

Упакоўка

Upakoŭka
‫אריזות

Instrumienty

Інструменты

Instrumienty
‫כלים

Ruch

Рух

Ruch
‫תנועה

Sadavina

Садавіна

Sadavina
‫פירות

Voĺny čas

Вольны час

Voĺny čas
‫פנאי

Vajennaja sprava

Ваенная справа

Vajennaja sprava
‫צבא

Adziennie

Адзенне

Adziennie
‫לבוש

Suviaź

Сувязь

Suviaź
‫תקשורת

Technalohija

Тэхналогія

Technalohija
‫טכנולוגיה

Kvatera

Кватэра

Kvatera
‫דירה

Ježa

Ежа

Ježa
‫מזון

Prafiesii

Прафесіі

Prafiesii
‫מקצועות

Harodnina

Гародніна

Harodnina
‫ירקות

Abjekty

Аб‘екты

Abjekty
‫חפצים

Adukacyja

Адукацыя

Adukacyja
‫השכלה

Ciela

Цела

Ciela
‫גוף

Pryroda

Прырода

Pryroda
‫טבע

Finansy

Фінансы

Finansy
‫כספים

Meblia

Мэбля

Meblia
‫רהיטים

Relihija

Рэлігія

Relihija
‫דת

Rasliny

Расліны

Rasliny
‫צמחים

Abstraktnyja terminy

Абстрактныя тэрміны

Abstraktnyja terminy
‫מונחים מופשטים

Kuchonnaja technika

Кухонная тэхніка

Kuchonnaja technika
‫מכשירי מטבח

Materyjaly

Матэрыялы

Materyjaly
‫חומרים

Zdaroŭje

Здароўе

Zdaroŭje
‫בריאות

Aŭtamabiĺ

Аўтамабіль

Aŭtamabiĺ
‫מכונית

Mastactva

Мастацтва

Mastactva
‫אומנות

Horad

Горад

Horad
‫עיר

Nadvorje

Надвор‘е

Nadvorje
‫מזג אויר

Šopinh

Шопінг

Šopinh
‫קניות

Architektura

Архітэктура

Architektura
‫ארכיטקטורה

Bujnyja žyvioly

Буйныя жывёлы

Bujnyja žyvioly
‫בעלי חיים גדולים

Drobnyja žyvioly

Дробныя жывёлы

Drobnyja žyvioly
‫בעלי חיים קטנים