Learn languages! คลิกที่ภาพ

情感

qínggǎn
ความรู้สึก

动物

dòngwù
สัตว์

体育

tǐyù
กีฬา

音乐

yīnyuè
เพลง

办公室

bàngōngshì
สำนักงาน

饮料

yǐnliào
เครื่องดื่ม


rén
คน

时间

shíjiān
เวลา

环境

huánjìng
สิ่งแวดล้อม

包装

bāozhuāng
บรรจุภัณฑ์

工具

gōngjù
เครื่องมือ

交通

jiāotōng
การจราจร

水果

shuǐguǒ
ผลไม้

闲暇

xiánxiá
เวลาว่าง

军事

jūnshì
ทหาร

服装

fúzhuāng
เสื้อผ้า

通讯

tōngxùn
การสื่อสาร

技术

jìshù
เทคโนโลยี

公寓

gōngyù
อพาร์ทเม้นต์

食品

shípǐn
อาหาร

职业

zhíyè
อาชีพ

蔬菜

shūcài
ผัก

物品

wùpǐn
วัตถุ

教育

jiàoyù
การศึกษา

身体

shēntǐ
ร่างกาย

自然

zìrán
ธรรมชาติ

资产

zīchǎn
การเงิน

家具

jiājù
เฟอร์นิเจอร์

宗教

zōngjiào
ศาสนา

植物

zhíwù
พืช

抽象的术语

chōuxiàng de shùyǔ
ศัพท์นามธรรม

厨房用具

chúfáng yòngjù
เครื่องใช้ในครัว

材料

cáiliào
วัสดุ

健康

jiànkāng
สุขภาพ

汽车

qìchē
รถ

艺术

yìshù
ศิลปะ

城市

chéngshì
เมือง

天气

tiānqì
สภาพอากาศ

购物

gòuwù
ช้อปปิ้ง

建筑

jiànzhú
สถาปัตยกรรม

大动物

dà dòngwù
สัตว์ใหญ่

小动物

xiǎo dòngwù
สัตว์ขนาดเล็ก