Learn languages! 点击图片!


Осећаји

Osećaji
情感


Животиње

Životinje
动物


Спорт

Sport
体育


Музика

Muzika
音乐


Канцеларија

Kancelarija
办公室


Пића

Pića
饮料


Људи

Ljudi


Bреме

Breme
时间


Животна средина

Životna sredina
环境


Паковање

Pakovanje
包装


Алат

Alat
工具


Саобраћај

Saobraćaj
交通


Bоће

Boće
水果


Слободно време

Slobodno vreme
闲暇


Bојска

Bojska
军事


Одећа

Odeća
服装


Комуникација

Komunikacija
通讯


Техника

Tehnika
技术


Стан

Stan
公寓


Храна

Hrana
食品


Занимања

Zanimanja
职业


Поврће

Povrće
蔬菜


Предмети

Predmeti
物品


Образовање

Obrazovanje
教育


Тело

Telo
身体


Природа

Priroda
自然


Финансије

Finansije
资产


Намештај

Nameštaj
家具


Вера

Vera
宗教


Биљке

Biljke
植物


Апстрактни појмови

Apstraktni pojmovi
抽象的术语


Кухињски уређаји

Kuhinjski uređaji
厨房用具


Материјали

Materijali
材料


Здравље

Zdravlje
健康


Аутомобил

Automobil
汽车


Уметности

Umetnosti
艺术


Град

Grad
城市


Време

Vreme
天气


Куповина

Kupovina
购物


Архитектура

Arhitektura
建筑


Велике животиње

Velike životinje
大动物


Мале животиње

Male životinje
小动物