Learn languages! Klik op 'n foto!

Perasaan

Gevoelens

Hewan

Diere

Olahraga

Sport

Musik

Musiek

Kantor

Kantoor

Minuman

Drankies

Orang-orang

Mense

Waktu

Tyd

Lingkungan

Omgewing

Pengemasan

Verpakking

Alat

Gereedskap

Lalu lintas

Verkeer

Buah-buahan

Vrugte

Waktu luang

Ontspanning

Militer

Weermag

Pakaian

Klere

Komunikasi

Kommunikasie

Teknologi

Tegnologie

Apartemen

Woonstel

Makanan

Voedsel

Pekerjaan

Beroepe

Sayur-sayuran

Groente

Objek

Voorwerpe

Pendidikan

Onderrig

Tubuh

Liggaam

Alam

Natuur

Keuangan

Finansies

Mebel

Meubels

Agama

Geloof

Tanaman

Plante

Hal-hal abstrak

Abstrakte terme

Peralatan dapur

Kombuistoestelle

Bahan

Materiale

Kesehatan

Gesondheid

Mobil

Motor

Seni

Kuns

Kota

Stad

Cuaca

Weer

Belanja

Inkopies

Arsitektur

Argitektuur

Hewan besar

Groot diere

Hewan kecil

Klein diere