Woordeskat

Kies die kategorie wat jy wil leer

Gaan terug

Sentiments

Gevoelens

Animals

Diere

Esports

Sport

Música

Musiek

Oficina

Kantoor

Begudes

Drankies

Persones

Mense

Temps

Tyd

Ambient

Omgewing

Embalatge

Verpakking

Eines

Gereedskap

Trànsit

Verkeer

Fruites

Vrugte

Oci

Ontspanning

Exèrcit

Weermag

Roba

Klere

Comunicació

Kommunikasie

Tecnologia

Tegnologie

Apartament

Woonstel

Menjar

Voedsel

Ocupacions

Beroepe

Verdures

Groente

Objectes

Voorwerpe

Educació

Onderrig

Cos

Liggaam

Naturalesa

Natuur

Finances

Finansies

Mobles

Meubels

Religió

Geloof

Plantes

Plante

Termes abstractes

Abstrakte terme

Aparells de cuina

Kombuistoestelle

Materials

Materiale

Salut

Gesondheid

Cotxe

Motor

Arts

Kuns

Ciutat

Stad

Temps

Weer

Compres

Inkopies

Arquitectura

Argitektuur

Animals grans

Groot diere

Animals petits

Klein diere