Learn languages! Klik op 'n foto!

Feelings

Gevoelens

Animals

Diere

Sports

Sport

Music

Musiek

Office

Kantoor

Beverages

Drankies

People

Mense

Time

Tyd

Environment

Omgewing

Packaging

Verpakking

Tools

Gereedskap

Traffic

Verkeer

Fruits

Vrugte

Leisure

Ontspanning

Military

Weermag

Clothing

Klere

Communication

Kommunikasie

Technology

Tegnologie

Apartment

Woonstel

Food

Voedsel

Occupations

Beroepe

Vegetables

Groente

Objects

Voorwerpe

Education

Onderrig

Body

Liggaam

Nature

Natuur

Finances

Finansies

Furniture

Meubels

Religion

Geloof

Plants

Plante

Abstract terms

Abstrakte terme

Kitchen appliances

Kombuistoestelle

Materials

Materiale

Health

Gesondheid

Car

Motor

Arts

Kuns

City

Stad

Weather

Weer

Shopping

Inkopies

Architecture

Argitektuur

Big animals

Groot diere

Small animals

Klein diere