Learn languages! ஒரு படத்தை கிளிக்!

Cảm xúc

உணர்வுகள்

Động vật

விலங்குகள்

Thể thao

விளையாட்டு

Âm nhạc

இசை

Văn phòng

அலுவலகம்

Đồ uống

பானங்கள்

Con người

மக்கள்

Thời gian

காலம்

Môi trường

சுற்றுச்சூழல்

Bao bì

சிப்பக்கட்டணம்

Công cụ

கருவிகள்

Giao thông

போக்குவரத்து

Trái cây (hoa quả)

பழங்கள்

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

ஓய்வு நேரம்

Quân sự

இராணுவம்

Quần áo

ஆடை

Thông tin liên lạc

தொடர்பு

Công nghệ

தொழில்நுட்பம்

Căn hộ

அடுக்ககம்

Nghề nghiệp

தொழில்

Rau

காய்கறிகள்

Đồ vật (vật thể)

பொருட்கள்

Giáo dục

கல்வி

Thân thể

உடல்

Thiên nhiên

இயற்கை

Tài chính

நிதி

Đồ nội thất

அறைக்கலண்கள்

Tôn Giáo

மதம்

Thực vật

தாவரங்கள்

Thuật ngữ trừu tượng

கருத்தியலான பதங்கள்

Thiết bị nhà bếp

சமையலறை உபகரணங்கள்

Vật liệu

மூலப்பொருட்கள்

Y tế (sức khỏe)

ஆரோக்கியம்

Xe hơi

மோட்டார் வண்டி

Nghệ thuật

கலைகள்

Thành phố

நகரம்

Thời tiết

வானிலை

Mua sắm

வாங்குதல்

Kiến trúc

கட்டிடக்கலை

Động vật lớn

பெரிய விலங்குகள்

Động vật nhỏ

சிறிய விலங்குகள்