Learn languages! 이미지를 클릭!

Følelser

감정

Dyr

동물

Idrett

스포츠

Musikk

음악

Kontor

사무실

Drikke

음료

Mennesker

사람들

Tid

시간

Miljø

환경

Emballasje

포장

Verktøy

도구

Trafikk

교통

Frukt

과일

Fritid

여가

Militær

군대

Klær

의류

Kommunikasjon

통신

Teknikk

기술

Leilighet

아파트

Mat

음식

Yrker

직업

Grønnsaker

채소

Objekter

사물

Utdanning

교육

Kroppen


Natur

자연

Økonomi

재정

Møbler

가구

Religion

종교

Planter

식물

Abstrakte termer

추상어

Kjøkkenutstyr

주방용품

Materialer

재료

Helse

건강

Bil

자동차

Kunst

예술

By

도시

Vær

날씨

Shopping

쇼핑

Arkitektur

건축물

Store dyr

큰 동물

Små dyr

작은 동물