Learn languages! 이미지를 클릭!

Cảm xúc

감정

Động vật

동물

Thể thao

스포츠

Âm nhạc

음악

Văn phòng

사무실

Đồ uống

음료

Con người

사람들

Thời gian

시간

Môi trường

환경

Bao bì

포장

Công cụ

도구

Giao thông

교통

Quân sự

군대

Quần áo

의류

Công nghệ

기술

Căn hộ

아파트

Nghề nghiệp

직업

Rau

채소

Giáo dục

교육

Thân thể


Thiên nhiên

자연

Tài chính

재정

Tôn Giáo

종교

Thực vật

식물

Thiết bị nhà bếp

주방용품

Vật liệu

재료

Xe hơi

자동차

Nghệ thuật

예술

Thành phố

도시

Thời tiết

날씨

Mua sắm

쇼핑

Kiến trúc

건축물

Động vật lớn

큰 동물

Động vật nhỏ

작은 동물