banner

Mësoni Adyghe shpejt dhe lehtë me kursin tonë falas të gjuhës mp3. Adige si gjuhë e huaj përfshin 100 mësime të lehta. Të gjitha mësimet janë falas. Dialogët dhe fjalitë fliten nga folës amtare. Nuk nevojiten njohuri paraprake gramatikore. Mund të filloni të mësoni menjëherë!

Tabela e përmbajtjes