Learn languages! Click on an image!

Cảm xúc

Feelings

Động vật

Animals

Thể thao

Sports

Âm nhạc

Music

Văn phòng

Office

Đồ uống

Beverages

Con người

People

Thời gian

Time

Môi trường

Environment

Bao bì

Packaging

Công cụ

Tools

Giao thông

Traffic

Quân sự

Military

Quần áo

Clothing

Thông tin liên lạc

Communication

Công nghệ

Technology

Căn hộ

Apartment

Nghề nghiệp

Occupations

Rau

Vegetables

Giáo dục

Education

Thân thể

Body

Thiên nhiên

Nature

Tài chính

Finances

Đồ nội thất

Furniture

Tôn Giáo

Religion

Thực vật

Plants

Thuật ngữ trừu tượng

Abstract terms

Thiết bị nhà bếp

Kitchen appliances

Vật liệu

Materials

Xe hơi

Car

Nghệ thuật

Arts

Thành phố

City

Thời tiết

Weather

Mua sắm

Shopping

Kiến trúc

Architecture

Động vật lớn

Big animals

Động vật nhỏ

Small animals