Learn languages! Click on an image!

Cảm xúc

Osjećaji

Động vật

Životinje

Thể thao

Sport

Âm nhạc

Muzika

Văn phòng

Kancelarija

Đồ uống

Piće

Con người

Ljudi

Thời gian

Vrijeme

Môi trường

Životna okolina

Bao bì

Pakovanje

Công cụ

Alat

Giao thông

Saobraćaj

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Slobodno vrijeme

Quân sự

Vojska

Quần áo

Odjeća

Thông tin liên lạc

Komunikacija

Công nghệ

Tehnikа

Căn hộ

Stan

Nghề nghiệp

Zanimanja

Rau

Povrće

Giáo dục

Obrazovanje

Thân thể

Tijelo

Thiên nhiên

Priroda

Tài chính

Finansije

Đồ nội thất

Namještaj

Tôn Giáo

Vjera

Thực vật

Biljke

Thuật ngữ trừu tượng

Apstraktni pojmovi

Thiết bị nhà bếp

Kuhinjski uređaji

Vật liệu

Materijali

Xe hơi

Automobil

Nghệ thuật

Umjetnosti

Thành phố

Grad

Thời tiết

Vrijeme

Mua sắm

Kupovina

Kiến trúc

Arhitektura

Động vật lớn

Velike životinje

Động vật nhỏ

Male životinje