Learn languages! Haga clic en una imagen!

Cảm xúc

Sentimientos

Động vật

Animales

Thể thao

Deportes

Âm nhạc

Música

Văn phòng

Oficina

Đồ uống

Bebidas

Con người

Personas

Thời gian

Tiempo

Môi trường

Ambiente

Bao bì

Embalaje

Công cụ

Herramientas

Giao thông

Tráfico

Quân sự

Ejército

Quần áo

Ropa

Thông tin liên lạc

Comunicación

Công nghệ

Tecnología

Căn hộ

Apartamento

Nghề nghiệp

Ocupaciones

Rau

Verduras

Giáo dục

Educación

Thân thể

Cuerpo

Thiên nhiên

Naturaleza

Tài chính

Finanzas

Đồ nội thất

Muebles

Tôn Giáo

Religión

Thực vật

Plantas

Thuật ngữ trừu tượng

Términos abstractos

Thiết bị nhà bếp

Aparatos de cocina

Vật liệu

Materiales

Xe hơi

Coche

Nghệ thuật

Artes

Thành phố

Ciudad

Thời tiết

Tiempo

Mua sắm

Compras

Kiến trúc

Arquitectura

Động vật lớn

Animales grandes

Động vật nhỏ

Animales pequeños