Learn languages! Noklikšķiniet uz attēla!

Cảm xúc

Jūtas

Động vật

Dzīvnieki

Thể thao

Sporta veidi

Âm nhạc

Mūzika

Văn phòng

Birojs

Đồ uống

Dzērieni

Con người

Cilvēki

Thời gian

Laiks

Môi trường

Vide

Bao bì

Iepakojumi

Công cụ

Instrumenti

Giao thông

Satiksme

Quân sự

Militārā sfēra

Quần áo

Apģērbs

Công nghệ

Tehnoloģijas

Căn hộ

Dzīvoklis

Nghề nghiệp

Profesijas

Rau

Dārzeņi

Giáo dục

Izglītība

Thân thể

Ķermenis

Thiên nhiên

Daba

Tài chính

Finanses

Đồ nội thất

Mēbeles

Tôn Giáo

Reliģija

Thực vật

Augi

Thuật ngữ trừu tượng

Abstrakti jēdzieni

Thiết bị nhà bếp

Virtuves iekārtas

Vật liệu

Materiāli

Y tế (sức khỏe)

Veselība

Xe hơi

Auto

Nghệ thuật

Māksla

Thành phố

Pilsēta

Thời tiết

Laikapstākļi

Mua sắm

Iepirkšanās

Kiến trúc

Arhitektūra

Động vật lớn

Lielie dzīvnieki

Động vật nhỏ

Mazie dzīvnieki