Learn languages! 画像をクリック!

Cảm xúc

感情

Động vật

動物

Thể thao

スポーツ

Âm nhạc

音楽

Văn phòng

オフィス

Đồ uống

飲物

Thời gian

時間

Môi trường

環境

Bao bì

包装

Công cụ

道具

Giao thông

交通

Quân sự

軍事

Quần áo

衣類

Thông tin liên lạc

コミュニケーション

Công nghệ

技術

Căn hộ

アパート

Nghề nghiệp

職業

Rau

野菜

Đồ vật (vật thể)

オブジェクト

Giáo dục

教育

Thân thể


Thiên nhiên

自然

Tài chính

財源

Tôn Giáo

宗教

Thực vật

植物

Thuật ngữ trừu tượng

抽象的な言葉

Thiết bị nhà bếp

キッチン用品

Vật liệu

材料

Xe hơi


Nghệ thuật

芸術

Thành phố


Thời tiết

天気

Mua sắm

ショッピング

Kiến trúc

建築物

Động vật lớn

大きな動物

Động vật nhỏ

小動物