Learn languages! Click on an image!

Cảm xúc

զգացմունքներ

Động vật

կենդանիներ

Thể thao

սպորտ

Âm nhạc

երաժշություն

Văn phòng

գրասենյակ

Đồ uống

խմիչքներ

Con người

մարդիկ

Thời gian

ժամանակ

Môi trường

էկոլոգիա

Bao bì

փաթեթավորում

Công cụ

գործիքներ

Giao thông

երթևեկություն

Trái cây (hoa quả)

մրգեր

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

ազատ ժամանակ

Quân sự

ռազմական

Quần áo

հագուստ

Thông tin liên lạc

հաղորդակցություն

Công nghệ

տեխնիկա

Căn hộ

բնակարան

Nghề nghiệp

մասնագիտություններ

Rau

բանջարեղեն

Giáo dục

կրթություն

Thân thể

մարմին

Thiên nhiên

բնություն

Tài chính

ֆինանսներ

Đồ nội thất

կահույք

Tôn Giáo

կրոն

Thực vật

բույսեր

Thuật ngữ trừu tượng

աբստրակտ

Thiết bị nhà bếp

խոհանոցի իրեր

Vật liệu

նյութեր

Y tế (sức khỏe)

առողջություն

Xe hơi

մեքենա

Nghệ thuật

արվեստներ

Thành phố

քաղաք

Thời tiết

եղանակ

Mua sắm

գնումներ

Kiến trúc

ճարտարապետություն

Động vật lớn

մեծ կենդանիներ

Động vật nhỏ

փոքր կենդանիներ