Learn languages! Clique em uma imagem!

Cảm xúc

Sentimentos

Động vật

Animais

Thể thao

Desportos

Âm nhạc

Música

Văn phòng

Escritório

Đồ uống

Bebidas

Con người

Pessoas

Thời gian

Tempo

Môi trường

Ambiente

Bao bì

Embalagem

Công cụ

Ferramentas

Giao thông

Tráfego

Quân sự

Militar

Quần áo

Roupa

Thông tin liên lạc

Comunicação

Công nghệ

Tecnologia

Căn hộ

Alojamento

Nghề nghiệp

Profissões

Rau

Legumes

Giáo dục

Educação

Thân thể

Corpo

Thiên nhiên

Natureza

Tài chính

Finanças

Đồ nội thất

Mobiliário

Tôn Giáo

Religião

Thực vật

Plantas

Thuật ngữ trừu tượng

Termos abstratos

Thiết bị nhà bếp

Aparelhos de cozinha

Vật liệu

Materiais

Xe hơi

Carro

Nghệ thuật

Artes

Thành phố

Cidade

Thời tiết

Meteorologia

Mua sắm

Compras

Kiến trúc

Arquitetura

Động vật lớn

Animais de grande porte

Động vật nhỏ

Pequenos animais