Learn languages! Kliknij na obrazek!

Cảm xúc

Uczucia

Động vật

Zwierzęta

Thể thao

Sport

Âm nhạc

Muzyka

Văn phòng

Biuro

Đồ uống

Napoje

Con người

Ludzie

Thời gian

Czas

Môi trường

Środowisko

Bao bì

Opakowanie

Công cụ

Narzędzia

Giao thông

Ruch

Quân sự

Wojsko

Quần áo

Odzież

Thông tin liên lạc

Komunikacja

Công nghệ

Technika

Căn hộ

Mieszkanie

Nghề nghiệp

Zawody

Rau

Warzywa

Giáo dục

Edukacja

Thân thể

Ciało

Thiên nhiên

Natura

Tài chính

Finanse

Tôn Giáo

Religia

Thực vật

Rośliny

Thuật ngữ trừu tượng

Pojęcia abstrakcyjne

Thiết bị nhà bếp

Sprzęt kuchenny

Vật liệu

Materiały

Xe hơi

Samochód

Nghệ thuật

Sztuka

Thành phố

Miasto

Thời tiết

Pogoda

Mua sắm

Zakupy

Kiến trúc

Architektura

Động vật lớn

Wielkie zwierzęta

Động vật nhỏ

Małe zwierzęta