Learn languages! დაწკაპეთ გამოსახალება!

Cảm xúc

გრძნობები

Động vật

ცხოველები

Thể thao

სპორტი

Âm nhạc

მუსიკა

Văn phòng

ოფისი

Đồ uống

სასმელები

Con người

ადამიანები

Thời gian

დრო

Môi trường

გარემო

Bao bì

შეფუთვა

Công cụ

ინსტრუმენტები

Giao thông

ტრაფიკი

Trái cây (hoa quả)

ხილი

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

დასვენება

Quân sự

სამხედრო

Quần áo

ტანსაცმელი

Thông tin liên lạc

კომუნიკაცია

Công nghệ

ტექნოლოგია

Căn hộ

ბინა

Thực phẩm (lương thực)

საკვები

Nghề nghiệp

პროფესია

Rau

ბოსტნეული

Đồ vật (vật thể)

ნივთები

Giáo dục

განათლება

Thân thể

სხეული

Thiên nhiên

ბუნება

Tài chính

ფინანსები

Đồ nội thất

ავეჯი

Tôn Giáo

რელიგია

Thực vật

მცენარეები

Thuật ngữ trừu tượng

აბსტრაქტული ცნებები

Thiết bị nhà bếp

სამზარეულო ტექნიკა

Vật liệu

მასალები

Y tế (sức khỏe)

ჯანმრთელობა

Xe hơi

ავტომანქანა

Nghệ thuật

ხელოვნება

Thành phố

ქალაქი

Thời tiết

ამინდი

Mua sắm

შოპინგი

Kiến trúc

არქიტექტურა

Động vật lớn

დიდი ცხოველები

Động vật nhỏ

პატარა ცხოველები