Learn languages! Click on an image!

Cảm xúc

भावना

Động vật

प्राणी

Thể thao

खेळ

Âm nhạc

संगीत

Văn phòng

कार्यालय

Đồ uống

पेय

Con người

लोक

Thời gian

वेळ

Môi trường

पर्यावरण

Bao bì

पॅकेजिंग

Công cụ

उपकरण

Giao thông

रहदारी

Quân sự

सैन्य

Quần áo

कपडे

Thông tin liên lạc

संपर्क

Công nghệ

तंत्रज्ञान

Căn hộ

सदनिका

Nghề nghiệp

व्यवसाय

Rau

भाजीपाला

Đồ vật (vật thể)

वस्तू

Giáo dục

शिक्षण

Thân thể

शरीर

Thiên nhiên

निसर्ग

Tài chính

आर्थिक

Đồ nội thất

फर्निचर

Tôn Giáo

धर्म

Thực vật

वनस्पती

Thuật ngữ trừu tượng

सारांशित संज्ञा

Thiết bị nhà bếp

स्वयंपाकघर साधने

Vật liệu

साधनसामग्री

Y tế (sức khỏe)

आरोग्य

Xe hơi

गाडी

Nghệ thuật

कला

Thành phố

शहर

Thời tiết

हवामान

Mua sắm

खरेदी

Kiến trúc

वास्तुकला

Động vật lớn

मोठे प्राणी

Động vật nhỏ

लहान प्राणी