పదజాలం

Choose the category you want to learn

వెనక్కి వెళ్ళు

Sentiments

భావాలు

Animaux

జంతువులు

Sport

క్రీడలు

Musique

సంగీతం

Bureau

కార్యాలయము

Boissons

శీతల పానీయములు

Personnes

ప్రజలు

Temps

సమయము

Environnement

పర్యావరణము

Conditionnement

ప్యాకేజింగ్

Outils

పరికరములు

Trafic

జనసమ్మర్దము

Fruits

పండ్లు

Loisirs

తీరిక

Militaire

సైన్యము

Vêtements

దుస్తులు

Communication

సమాచార వినిమయము

Technologie

సాంకేతిక విజ్ఞానం

Habitat

అపార్ట్ మెంట్

Nourriture

ఆహారము

Professions

వృత్తులు

Légumes

కూరగాయలు

Objets

వస్తువులు

Formation

విద్య

Corps humain

శరీరం

Nature

ప్రకృతి

Finances

ఆర్థిక వ్యవహారాలు

Meubles

సామాను

Religion

మతము

Plantes

మొక్కలు

Termes abstraits

సారాంశ నిబంధనలు

Ustensiles de cuisine

వంటగది పరికరాలు

Matériaux

సామగ్రి

Santé

ఆరోగ్యము

Voiture

కారు

Arts

కళలు

Ville

నగరము

Météo

వాతావరణము

Shopping

కొనుగోలు

Architecture

కళాత్మకత

Grands animaux

పెద్ద జంతువులు

Petits animaux

చిన్న జంతువులు