Learn languages! Кликните на слику!

Sentiments

Осећаји

Animaux

Животиње

Sport

Спорт

Musique

Музика

Bureau

Канцеларија

Boissons

Пића

Personnes

Људи

Temps

Bреме

Environnement

Животна средина

Conditionnement

Паковање

Outils

Алат

Trafic

Саобраћај

Fruits

Bоће

Loisirs

Слободно време

Militaire

Bојска

Vêtements

Одећа

Communication

Комуникација

Technologie

Техника

Habitat

Стан

Nourriture

Храна

Professions

Занимања

Légumes

Поврће

Objets

Предмети

Formation

Образовање

Corps humain

Тело

Nature

Природа

Finances

Финансије

Meubles

Намештај

Religion

Вера

Plantes

Биљке

Termes abstraits

Апстрактни појмови

Ustensiles de cuisine

Кухињски уређаји

Matériaux

Материјали

Santé

Здравље

Voiture

Аутомобил

Arts

Уметности

Ville

Град

Météo

Време

Shopping

Куповина

Architecture

Архитектура

Grands animaux

Велике животиње

Petits animaux

Мале животиње