Learn languages! Kliknij na obrazek!

Sentiments

Uczucia

Animaux

Zwierzęta

Sport

Sport

Musique

Muzyka

Bureau

Biuro

Boissons

Napoje

Personnes

Ludzie

Temps

Czas

Environnement

Środowisko

Conditionnement

Opakowanie

Outils

Narzędzia

Trafic

Ruch

Fruits

Owoce

Loisirs

Rozrywka

Militaire

Wojsko

Vêtements

Odzież

Communication

Komunikacja

Technologie

Technika

Habitat

Mieszkanie

Nourriture

Żywność

Professions

Zawody

Légumes

Warzywa

Objets

Obiekty

Formation

Edukacja

Corps humain

Ciało

Nature

Natura

Finances

Finanse

Meubles

Meble

Religion

Religia

Plantes

Rośliny

Termes abstraits

Pojęcia abstrakcyjne

Ustensiles de cuisine

Sprzęt kuchenny

Matériaux

Materiały

Santé

Zdrowie

Voiture

Samochód

Arts

Sztuka

Ville

Miasto

Météo

Pogoda

Shopping

Zakupy

Architecture

Architektura

Grands animaux

Wielkie zwierzęta

Petits animaux

Małe zwierzęta