Learn languages! Kliknite na obrázok!

Sentiments

Pocity

Animaux

Zvieratá

Sport

Šport

Musique

Hudba

Bureau

Kancelária

Boissons

Nápoje

Personnes

Ľudia

Temps

Čas

Environnement

Životné prostredie

Outils

Nástroje

Trafic

Doprava

Fruits

Ovocie

Loisirs

Voľný čas

Militaire

Armáda

Vêtements

Odev

Communication

Komunikácia

Technologie

Technika

Habitat

Byt

Nourriture

Jedlo

Professions

Povolania

Légumes

Zelenina

Objets

Predmety

Formation

Vzdelanie

Corps humain

Telo

Nature

Príroda

Finances

Financie

Meubles

Nábytok

Religion

Náboženstvo

Plantes

Rastliny

Termes abstraits

Abstraktné pojmy

Ustensiles de cuisine

Kuchynské spotrebiče

Matériaux

Materiály

Santé

Zdravie

Voiture

Auto

Arts

Umenie

Ville

Mesto

Météo

Počasie

Shopping

Nakupovanie

Architecture

Architektúra

Grands animaux

Veľké zvieratá

Petits animaux

Malé zvieratá