Λεξιλόγιο

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μάθετε

Πήγαινε πίσω

Sentiments

Συναισθήματα

Animaux

Ζώα

Sport

Αθλητισμός

Musique

Μουσική

Bureau

Γραφείο

Boissons

Ποτά

Personnes

Άνθρωποι

Temps

Ώρα

Environnement

Περιβάλλον

Conditionnement

Συσκευασία

Outils

Εργαλεία

Trafic

Κυκλοφορία

Fruits

Φρούτα

Loisirs

Ελεύθερος χρόνος

Militaire

Στρατιωτικά

Vêtements

Ενδύματα

Communication

Επικοινωνία

Technologie

Τεχνολογία

Habitat

Διαμέρισμα

Nourriture

Διατροφή

Professions

Επαγγέλματα

Légumes

Λαχανικά

Objets

Αντικείμενα

Formation

Εκπαίδευση

Corps humain

Σώμα

Nature

Φύση

Finances

Οικονομικά

Meubles

Επίπλωση

Religion

Θρησκεία

Plantes

Φυτά

Termes abstraits

Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι

Ustensiles de cuisine

Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Matériaux

Υλικά

Santé

Υγεία

Voiture

Αυτοκίνητο

Arts

Τέχνες

Ville

Πόλη

Météo

Καιρός

Shopping

Ψώνια

Architecture

Αρχιτεκτονική

Grands animaux

Μεγάλα ζώα

Petits animaux

Μικρά ζώα