Learn languages! Klikoni në një imazh!

Sentiments

Ndjenjat

Animaux

Kafshët

Sport

Sportet

Musique

Muzika

Bureau

Zyra

Boissons

Pijet

Personnes

Njerëzit

Temps

Koha

Environnement

Mjedisi

Conditionnement

Paketimi

Outils

Veglat

Trafic

Trafiku

Fruits

Frutat

Loisirs

Koha e lirë

Militaire

Ushtria

Vêtements

Veshja

Communication

Komunikimi

Technologie

Teknologjia

Habitat

Banesa

Nourriture

Ushqimi

Professions

Profesionet

Légumes

Perimet

Objets

Objektet

Formation

Arsimimi

Corps humain

Trupi

Nature

Natyra

Finances

Financat

Meubles

Mobiljet

Religion

Feja

Plantes

Bimët

Termes abstraits

Termat abstraktë

Ustensiles de cuisine

Pajisjet e kuzhinës

Matériaux

Materialet

Santé

Shëndetësia

Voiture

Vetura

Arts

Artet

Ville

Qyteti

Météo

Moti

Shopping

Pazari

Architecture

Arkitektura

Grands animaux

Kafshët e mëdha

Petits animaux

Kafshët e vogla