Slovní zásoba

Vyberte kategorii, kterou se chcete naučit

Vraťte se

Sentiments

Pocity

Animaux

Zvířata

Sport

Sport

Musique

Hudba

Bureau

Kancelář

Boissons

Nápoje

Personnes

Lidé

Temps

Čas

Environnement

Životní prostředí

Conditionnement

Obal

Outils

Nářadí

Trafic

Doprava

Fruits

Ovoce

Loisirs

Volný čas

Militaire

Armáda

Vêtements

Oblečení

Communication

Komunikace

Technologie

Technologie

Habitat

Byt

Nourriture

Jídlo

Professions

Povolání

Légumes

Zelenina

Objets

Objekty

Formation

Vzdělání

Corps humain

Tělo

Nature

Příroda

Finances

Finance

Meubles

Nábytek

Religion

Náboženství

Plantes

Rostliny

Termes abstraits

Abstraktní pojmy

Ustensiles de cuisine

Kuchyňské náčiní

Matériaux

Materiály

Santé

Zdraví

Voiture

Auto

Arts

Umění

Ville

Město

Météo

Počasí

Shopping

Nakupování

Architecture

Architektura

Grands animaux

Velká zvířata

Petits animaux

Malá zvířata